Shuai Peng Weight, Height, Bra Size, Shoe Size, Body, Measurements, Waist, Hips

Shuai Peng

Shuai Peng

Shuai Peng Body Statistics, Measurements, Waist, Hips, Bust, Bra Size, Weight, Height, Figure Shape, Dress And Feet Size

Shuai Peng Weight: 135 lbs (61.2 kg)

Shuai Peng Height: 5′ 8″ (1.73 m)

Shuai Peng Measurements: Unknown

Shuai Peng Bra Size/Breast Size: Unknown

Shuai Peng Shoe Size/Feet Size: 7 (US)

Shuai Peng Dress Size: 6 (US)

Shuai Peng Star Sign: Capricorn

Shuai Peng Net Worth: Unknown

Shuai Peng Hair Color: Dark Brown

Shuai Peng Eye Color: Dark Brown

Date Of Birth: 8 January 1986

Birth Place: Xiangtan, Hunan, China

Nationality: Chinese

Ethnicity: Chinese

Parents: Peng Jijun, Zhang Bing

Peng Shuai is a Chinese professional female tennis player.