Kaia Kanepi Weight, Height, Bra Size, Shoe Size, Body, Measurements, Waist, Hips

Kaia Kanepi

Kaia Kanepi

Kaia Kanepi Body Statistics, Measurements, Waist, Hips, Bust, Bra Size, Weight, Height, Figure Shape, Dress And Feet Size

Kaia Kanepi Weight: 163 lbs (74 kg)

Kaia Kanepi Height: 5′ 11¼” (1.81 m)

Kaia Kanepi Measurements: Unknown

Kaia Kanepi Bra Size/Breast Size: Unknown

Kaia Kanepi Bra Cup Size: Unknown

Kaia Kanepi Shoe Size/Feet Size: Unknown

Kaia Kanepi Dress Size: Unknown

Kaia Kanepi Star Sign: Gemini

Kaia Kanepi Net Worth: $5 million

Kaia Kanepi Hair Color: Blonde

Kaia Kanepi Eye Color: Blue

Date Of Birth: 10 June 1985

Birth Place: Tallinn, Estonia

Nationality: Estonian

Kaia Kanepi is an Estonian tennis player who was born on June 10, 1985 in Tallinn, Estonia.